Konstrukcje ognioodporne

ogien Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zwiększonej ochrony przed pożarem, sprawdzą się konstrukcje ognioodporne wykonane z aluminium. Pod kątem ekstremalnych warunków stworzony został system MB 78EI, charakteryzujący się zarówno wysoką szczelnością, jak i izolacyjnością ogniową. Spełnia on restrykcyjne normy europejskie w zakresie konstrukcji wydzielających w budynku objętym pożarem strefy bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia. System ścianek ognioodpornych MB 78EI służy do budowy wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi spełniającymi surowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.